De Lippen


Bevend van ontroering struikelde ze het ene afgrijselijke, slecht verlichte
gewelf na het andere door.
"....Nee, hier is hij ook niet......"
Als in een droom zag ze voor zich uit de artsen gaan, gehuld in eens witte
jassen die nu bevlekt waren met zwart opgedroogd bloed; in een waas zag
ze de verminkte gezichten der leprozen, waarvan de gruwelijkheid buiten
proporties vergroot werd door de werking van het flakkerend lamplicht, ze
zag hun naar haar uitgestrekte handen op zich afkomen, langsgaan, en uit
haar ooghoeken verdwijnen; geen bekende onder hen.
Maar opeens in een flits de herkenning! Ze sprong naar de bewegingloze
gedaante op het geïmproviseerde bed toe, en boog zich diep voorover, om
haar laatste plicht tegenover de zieke te volbrengen, en toen zij zich later
weer oprichtte, maakte haar stemming van verdrietig geluk gauw plaats voor
één van mateloze verschrikking, daar ze merkte dat ze zijn afgerotte lippen
nog tussen de hare hield.
Een Orgie


Voor mensen, die op dit soort braspartijen gesteld zijn, moet dit feest, in elk
geval het begin ervan, iets geweldigs geweest zijn! De aankleding was fantas-
tisch; dit bleek eens te meer, toen de aanvoerder van de bende op het hoogte-
punt van gezamelijk plezier met dikke stem riep: "Mannen! Nu komt de grote
verrassing van ons feest! Een héél speciale surprise!" Onder lallend gejuich
werd een kolossale taart binnen gebracht, die op de lange tafel geplaatst werd.
De leider brulde:"Ik snij hem open!" en hij sneed met een groot mes de boven-
kant van de taart af. Toen dit gebeurd was, klapte dit deel omhoog, als door
een veer gedreven, en viel de zijkant van de taart in parten uiteen. Op het plat-
form dat overbleef stonden, met witte koorden samengebonden, twaalf dode.
naakte oude mannen, in verregaande staat van ontbinding verkerend. Om hun
voeten had zich een plas bruine, stinkende vloeistof gevormd, die nog steeds
groter werd, en groter, tot de massa, onder het krijsend gelach van de aanvoer-
der, over de rand van de tafel in de schoten van de verstijfde aanzittenden
droop, en langs hun benen de vloer bereikte.


Volgende
Vorige
Griezelverhalen
Teksten
Schilderijen van Adriaan Brolsma