Marchesa
U vergist u. Onze band
zou nauwelijks hechter kunnen zijn:
wij zijn geboren uit dezelfde mysterieuze bron,
en er is een noodlot dat ons samenbrengt
en harteloos weer scheidt.

Viktor
Zijn wij broer en zus?

Marchesa
Wij waren de tweeling die leefde in de moederbuik,
één deel was voor roem bestemd,
en het restant
de verworpene.
Zij moest op eigen kracht
uit het moeras ontkomen:
zij heeft nooit geleefd.

Harald
Ze heeft gelijk, dat weet je, maar jullie herkomst
is onbekend: ze heeft gelijk
of niet.

Marchesa
Zouden wij iets kunnen? Zouden wij gelukkig
zijn zonder deze band, beide reizend
en op avontuur?

's Nachts
waar ik in uw dromen rond,
vermomd misschien. En uw regel
betovert mijn bestaan -

Viktor
Ik was het weer vergeten! Dit gesprek
verloopt telkens in dezelfde trant. En telkens
voeren wij het weer!
Ik wil ook niet weten, of u gelijk hebt,
dan wel niet...

Vanavond wil ik een engel gedenken
die onverhoeds uit de hemel kwam gedaald.

Volgende
Vorige
Teksten
Schilderijen van Adriaan Brolsma