In die geur; bedwelmend,
zal ik de wereld doorgaan en leven als paus
en heremiet, heilig
zijn mijn woorden, diskreet mijn daden, in raden
zal ik mij scharen, vergaderend, mijn wijsheid
uitwalmend, met mijn liefde ondersteunend
wie mij zoekt!

Viktor
Dat had ik nooit gedacht! U hebt uw zin gehad; ze
hebben u doen sterven, ze hebben met u meegeleefd.
U liegt altijd! U bent vereeuwigd
als een beeld dat uit een rots verschijnt; u ziet
de wereld van een hoogte, u bestaat
als een veilig moment uit het verleden,
maar nog steeds weerklinken dezelfde klachten,
dezelfde onzekerheid; uw lijf is dood! En al uw waarde
kan alleen nog bestaan in wat u verder nog te bieden
hebt

Ik zal u een beeld vertonen
uit een leven, dat u niet kent.
Maar u bent naakt! Dan zal ik u eerst kleden
in de sluiers van schaamte uit de wereld
waarnaar u verlangt!

(Hij begint haar te omwikkelen met versleten draperieën)

Kijk hier
hoe de wereld verrijst
die u graag kennen wilde, voor u stierf!
Ik schep een onbekende flora,
die leeft, geheel vrij
voor u; ik schep
een nieuwe wereld;

ik laat een kosmos verrijzen
in een griezelig, grijs licht
waarin poelen beginnen te kolken
die u verzwelgen.

Volgende
Vorige
Teksten
Schilderijen van Adriaan Brolsma